TAXI-FLANDERS: nuttige info

Betaalmiddelen

U kan in al onze taxi’s betalen met volgende kaarten:

 • VISA
 • Eurocard Mastercard
 • American Express
 • Maestro
Reserveringen

Op voorhand reserveren kan op het telefoonnummer +32(0) 477 03 49 49 of via mail booking@taxi-flanders.be .Taxi Flanders geeft prioriteit aan reserveringen, en doet al het mogelijke om uw taxi zo stipt mogelijk te sturen.

Jammer genoeg hebben wij niet alle factoren onder controle. Zowel ‘s morgens als ‘s namiddags hebben wij af te rekenen met moeilijk tot zeer moeilijk verkeer tijdens de spitsuren. Wij vragen U vriendelijk dat U een taxi die enkele minuten te vroeg is niet laat wachten.

Verloren voorwerpen

Voorwerpen die u achterlaat in de taxi, worden door de chauffeur na het einde van zijn dienst steeds afgegeven. U kunt deze iedere werkdag ophalen gedurende de kantooruren – contacteer ons telefonisch. Wij brengen ze met plezier aan huis, maar dan dient u de rit wel te betalen!

Klachten

Aan elke klacht wordt door ons bestuur gevolg gegeven. Hoe juister de gegevens, hoe vlugger wij de betrokken chauffeur hierover kunnen aanspreken.

Klachten in verband met:

 • een taxirit? Bezorg ons juist vertrekadres en tijdstip, eventueel nummerplaat;
 • telefonist?  Bezorg ons juiste tijdstip, man of vrouw;
 • rijgedrag? Bezorg ons nummerplaat en juiste tijdstip;
 • U kan met uw klachten terecht op: info@taxi-flanders.be
Politiereglement

Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten houden. Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor u als klant:

Politiemaatregelen voor de reizigers: Art. 18 . Het is verboden:

 • te roken in het voertuig;
 • in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is;
 • zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden;
 • gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen;
 • in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte;
 • zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;
 • het voertuig te bevuilen of te beschadigen;
 • om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.

 
De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen. Art13.-2:

De chauffeurs mogen:

 • weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie of van de rijkswacht
 • een provisie eisen voor verre ritten
 • weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert

De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist: Art.14.-1. Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

Voor een volledige taxiwetgeving verwijzen wij u graag naar http://www.gtl-taxi.be/.

Aansprakelijkheid

Taxi Flanders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die gevolg hebben dat u uw trein, bus of vlucht mist, is Taxi Flanders niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door Taxi Flanders.

Taxi Flanders houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen, etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan doen om dit te voorkomen.

U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op uw bestemming te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw trein, bus of vlucht aanwezig kunt zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Taxi Flanders kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Derhalve heeft Taxi Flanders geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.

Boek nu je rit

Wij staan 24/7 voor u klaar!